Maglarps nya Kyrka  stod oanvänd under ca 30 år och förfallet satte in.

Grävskopan gjorde sitt jobb efter att kyrkan avkristnas av Biskop Christina Odenberg

Hemlösa duvor söker ny boplats.

En plats för minnen skapades och de gamla träden kastar långa skuggor. Faller skuggorna på oss?

Min Farfars kyrka
När familjen cyklade från Malmö ner till farfar och farmor i Skåre
var kyrkan det jag tittade efter, då visste man att snart är vi framme.
Kyrkan var vacker där den låg ute på slätten med blommande rapsfält.
farfar och far berättade om allt arbete de deltagit i när den byggdes.
Far var bara 4-5 år och bar spannar med murbruk till bla. farfar som stod högt uppe.
Spännande historier för en liten att lyssna på.

Farfar var fiskare men utbildad skomakare som gjort sin lärlingstid i Danmark.
Far var tusenkonstnär och kunde laga och fixa allt.

Kyrkan byggdes 1907–1908.
Den var en av de sista gotiska kyrkorna som byggdes i Skåne.
Planerna på en ny kyrka var dock äldre än så,
redan 1871 hade 
Helgo Zettervall ritat ett förslag till ny kyrka, som dock befanns vara alltför kostsam att förverkliga.
Zettervalls elev 
Henrik Sjöström gjorde om förslaget som godkändes 1893.
Dock skulle en annan 
arkitekt, malmöbon Harald Boklund, komma att rita den kyrka som faktiskt byggdes.
Anledningen var att det var svårt att bestämma var den nya kyrkan skulle ligga,
både inom församlingen och på riksnivå.
Samtidigt uppkom viss tvekan om man över huvud taget skulle bygga en ny kyrka.
Till slut bestämdes att den inte skulle byggas på 
Maglarps gamla kyrkas plats i byn, utan placeras på slätten en bit därifrån.
År 1907 kunde arbetet inledas och 17 juli 1909 invigdes kyrkan.

Att placera kyrkan helt ensam på slätten visade sig inte vara så lyckat.
Den salta luften från havet gjorde att teglet vittrade och rasrisken ökade.
Den sista gudstjänsten hölls 1976 och därefter användes bara den gamla kyrkan.
Från 1980-talet arbetade församlingen för att få tillstånd att riva kyrkan.
År 1999 bestämde länsstyrelsen att kyrkan inte fick rivas,
men i maj 2000 gav Regeringsrätten prövningstillstånd för rivningen.
Drygt fem år senare den 10 juni 2005 beslutade Regeringsrätten att kyrkan fick rivas, varefter den avkristnades 20 maj 2006.
Kyrkans arkitektur och historik beskrivs närmre i boken “Maglarp – kyrkan som försvann”, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2010 i Serien Studier till Sveriges kyrkor.

Rivning

Sommaren 2007 dokumenterades kyrkan.
Församlingen valde att inte sälja föremål och inredning utan istället skänka dem till olika museer, församlingsbor eller dylikt.
Predikstolens baldakin fördes tillLunds universitets historiska museum.
Församlingsborna i Maglarp har bland annat tagit sig an kyrkbänkarna.
En av kyrkklockorna flyttades tillbaka till Maglarps gamla kyrka.
Den andra ska hängas upp i den klockstapel som planeras att bygga på platsen där kyrkan funnits.
Rivningen av kyrkan, som inleddes 3 september 2007,
planerades kosta drygt två miljoner kronor. En renovering av kyrkan uppskattades till 30 miljoner kronor

Andra kyrkor som rivits sedan 1800-talet är:

  • tegelkyrkan i Balingsta i Uppland, byggd 1872, (revs 1934).
  • Kummelby kyrka i Sollentuna, byggd 1957, (revs 1999 på grund av byggfel och grundförskjutning).[2]
  • Källs Nöbbelövs kyrka, byggd 1881, (revs 1957 då den blivit oanvändbar på grund av fuktskador och angrepp av husbock). En ny kyrka invigdes 1959.
  • Dessutom har flera frikyrkobyggnader, som Blasieholmskyrkan (1868–1964) och Immanuelskyrkan (1885–1977) i Stockholm samt gamla Katolska kyrkan (1872–1960) och Betelkyrkan (1886–1975) i Malmö, rivits.

I boken “Maglarp – kyrkan som försvann” belyser olika forskare rivningen av Maglarps nya kyrka ur konstvetenskaplig, etnologisk, kyrkoantikvarisk och kulturhistorisk synpunkt med jämförande exempel.

 

 

One Comment on “Maglarp Skåne”

Leave a Reply